WE COVER AND  
PROMOTE YOUR PRODUCT  
WHILE IN TRANSPORT   
 
 
     
     
 
algemeen
verftechniek
inkjet
scotchprint
kleeffilm
reflecterend
spandoeken
 
 
 
 

De publicitietsafdeling :

        Doelstelling:

 verwerking van uw bestaand logo binnen een nieuw beeldkader
 ontwerpen van nieuwe tekst lay-outs
 ontwerp van logo's
 presentaties van uw merk op vrachtwagens en spandoeken: via mail, fax,
             kleurprint of als fotosimulatie
 verwerking van uw eigen ontwerp
 schilderen en/of drukken van het uiteindelijke ontwerp
 productie van te plaatsen kleefletters voor vaste constructies
 plaatsen van kleefletters

         Gebruikte Methodes:
 
schilderen                            
inkjet
scotchprint
kleefletters
reflecterende oplossingen

Hoe best uw publiciteit of aanvraag indienen?

Ontwerp-uitvoering van tekst / logo:

Hebt u geen enkel idee waar te beginnen, neem dan eerst even contact op met onze publiciteitsverantwoordelijke.
Bij een tekstontwerp duidelijk alle gegevens vermelden die op het dekzeil moeten komen. Eventueel lettertype en kleur van uw keuze vermelden.
Kleurreferenties opgeven als ral- of pantonenummer, kleeffilmcode (avery,macal,...), sikkenscode, geen drukkerscode (cmyk, rgb,...). Indien de code niet bekend is, kan de kleur gemaakt worden aan de hand van een staal.
Tekst met logo: Een briefhoofd of naamkaartje voorzien van uw logo kan volstaan voor de uitvoering. Minieme druk- of ontwerpfouten die klein gedrukt niet opvallen kunnen na uitvergroting storend werken. Controleer daarom altijd zeer goed uw logo en noteer eventuele opmerkingen.
Bestaat uw logo of ontwerp reeds op computer dan kan dit ingediend worden in een universeel formaat, bv. psd, tif, bmp, eps, ai, cdr, pdf. Voor het schilderen van een ontwerp zijn de vectorformaten eps, ai en cdr het meest geschikt. Bij het gebruik van deze vertorformaten is het aangewezen de tekst om te zetten naar lijnen of om een print op te sturen ter controle van de plaatsing en het correcte lettertype.
Cd, dvd, ftp-server, email, kunnen gebruikt worden als drager mits gemaakt in het formaat leesbaar voor pc. Voor het plaatsen van gegevens op onze ftp-server vraag eerst het adres en uw toegangscode aan.

Drukwerk:
 
Het bestand aanbieden in een universeel formaat bv. psd, tif, bmp, eps, ai, cdr, pdf leesbaar voor pc via cd, dvd of ftp-server.
Aangewezen resolutie van de beelden op ware grootte:

           * kleiner dan 1m²: 600 tot minimaal 200 dpi
           * tussen 1 en 5m²: 200 tot minimaal 100 dpi
           * tussen 5 en 10m²: 100 tot minimaal 70 dpi
           * tussen 10 en 50m²: 70 tot minimaal 50 dpi
           * tussen 50 en 100m²: 50 tot minimaal 35 dpi

     Voor meer uitleg betreffende resolutie zie onderstaande te downloaden pdf-file.

Voor vectorafbeeldingen zijn bovenstaande resoluties van geen belang.

Steeds een kleurprint opsturen met de volgens u gewenste correcte kleuren. Indien dit niet mogelijk is pantonereferenties opgeven.

Dowload of print deze info (pdf 108kb): publiciteit indienen + uitleg van het begrip resolutie


© Chanterie 2005